Šta se krije iza nezadovoljstva životom
Lični rast i razvoj

Šta se krije iza nezadovoljstva životom ?

Da li se osjećate nezadovoljno svojim životom, ali niste sigurni zašto je to tako ?

Iza nezadovoljstva se kriju neispunjene i isfrustrirane želje ili očekivanja koja imamo, a zanemarujemo.

Kada je riječ o nezadovoljstvu koje traje dugo, tada je riječ o kontinuiranom zanemarivanju sopstvenih težnji i želja.

U osnovi zanemarivanja sopstvenih želja krije se i osjećaj bespomoćnosti.

Osjećaj bespomoćnosti se manifestuje mislima koje se odvijaju u našoj glavi, a zvuče obeshrabrujuće.

Ponekad želje koje imamo, u stvarnosti možemo ispuniti sami, a ponekad one zavise i od drugih ljudi i faktora.

Tada se obično javlja i problem zbog problema, odnosno, okrivljujemo sebe jer smo nezadovoljni.

Da bi se sa tim prestalo, potrebno je da prvo prihvatimo sebe i pronađemo razloge koji su nas doveli do nezadovoljstva.

To se može uraditi na način da detektujemo svoje neispunjene želje, te otkrijemo zašto ih nismo ispunili.

Iza toga se obično kriju  negativna uvjerenja koja imamo.

Ponekad kroz ovaj proces ne možemo proći sami i potrebna nam je pomoć. Psihoterapija je uvijek dobar izbor.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *