Mirjana Lukić
Mirjana Lukić

Ja se zovem Mirjana Lukić, po struci sam diplomirani psiholog i psihološki savjetnik/psihoterapeut pod supervizijom.

Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu na odsjeku za psihologiju Univerziteta u Banjoj Luci.

Edukaciju iz transakcione analize, psihoterapijskog pravca, prošla sam na Psihopolis institutu iz Novog Sada.

TA ili transakciona analiza je teorija ličnosti i komunikacije koju je razvio Erik Bern i predstavlja moćan psihoterapijski sistem za lični rast i promjenu.

Neki od koncepata na kojima se zasniva transakciona analiza su:

  • Svi ljudi su okej.
  • Svako ima sposobnost da misli i na taj način mijenja svoje odluke.
  • Svako nosi odgovornost za svoje postupke.
  • Svako ima svoju istinu i svoj lični doživljaj date situacije.

Prvi put sam počela da se bavim savjetovanjem 2013.godine kao savjetnik na Plavom telefonu – savjetodavnoj liniji za djecu i mlade.

Prošla sam određen broj edukacija, a najbitnije za moj psihoterapijski rad su:

-Asertivni trening

-Školica za roditelje

– Uvodni kurs transakcione analize ( TA 101)

-Napredni TA trening (TA 201)

-Napredni TA trening (TA 202)

-Napredni TA trening ( TA 203)

-Napredni TA trening (TA 204)

Psihoterapija, savjetovanje, otkrivanje najzatvorenijih dijelova ljudske psihe, traganje za poentom i porukom ljudskog bola i patnje, te pružanje pomoći i utjehe drugim ljudima za mene predstavljaju moju najveću strast i moj najveći pokretač.