Plavi telefon - savjetodavna linija za djecu
Preporuke

Plavi telefon – besplatna i anonimna savjetodavna linija za djecu

Da li poznajete neko dijete ili mladu osobu iz svoje okoline koji se muče sa određenim problemima? Ali niste u mogućnosti da im pomognete ili niste sigurni kako?

Postoji jedna opcija, a to je da preporučite Plavi telefon 080 05 03 05.

U pitanju je savjetodavna linija za djecu i mlade koja već godinama pomaže djeci i mladima da pronađu rješenje za svoje tegobe. Da porazgovaraju, dobiju podršku ili prijave nasilje (bilo vršnjačko ili porodično).

Ova linija je :

  • besplatna za sve pozivatelje iz svih mreža u Bosni i Hercegovini
  • anonimna, dijete ili mlada osoba ne treba se predstaviti ukoliko to ne želi
  • povjerljiva, sve informacije koje pozivatelj iskaže ostaju zaštićene i ne bivaju iznešene u javnost, budući da volonteri Plavog telefona potpisuju ugovor o zaštiti informacija
  • osobe koje volontiraju na Plavom telefonu su diplomirani psiholozi ili studenti psihologije koji imaju jednu ili više edukacija iz oblasti savjetodavnog rada
  • imaju opciju besplatnog e-mail savjetovanja što ih čini dostupnima 24sata

Plavi telefon je prvenstveno počeo sa radom kao linija za prijavu nasilja nad maloljetncima. Ali je dijapazon njihovog rada vremenom proširen i danas su savjetodavna linija za svu djecu i mlade bez obzira na probleme koje imaju. Ljubavne, školske ili porodične, a radi svaki radni dan od 09:00 do 17:00h.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *