Broj telefona: 066/030-585

E-mail adresa: kontakt@mirjanalukic.com, lukic.mirjana55@gmail.com